Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Rakušané objevili při kontrole české dodávky desítky hadů

"za dovoz sa považuje iba dovoz do EÚ z tretích krajín, kedy je potrebné predložiť povolenie na dovoz a vývoz. Pri pohybe exemplára na území členských štátov EÚ povolenie nepotrebujete.

Druh Cyclura nubila je zaradený do príloh I/A – na druhy z prílohy A nariadenia Rady 338/97 platí zákaz akejkoľvek komerčnej činnosti (teda aj kúpy, predaja, výmeny a pod.) a kúpiť takýto exemplár by ste mali len s platným potvrdením o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností (tzv. „žltý CITES“) (vzor nájdete v prílohe, originál potvrdenia je žltej farby), ktoré je zároveň dokladom o jeho pôvode. Na potvrdení si treba všímať osobitné podmienky, ktoré môžu byť uvedené v kolónke 20 a obmedzovať platnosť potvrdenia. V prípade pochybností pred kúpou exemplára ohľadom potvrdenia sa na nás môžete pokojne obrátiť.Ako držiteľ exemplára druhu zaradeného do prílohy nariadenia 338/97 by ste mali mať pridelené evidenčné číslo Vedeckým orgánom SR (pokiaľ ho ešte pridelené nemáte, žiadosť o pridelenie evidenčného čísla je možné nájsť na stránke www.cites.sk) a po nadobudnutí exemplára viesť evidenciu o ňom na druhovej karte."


S pozdravom
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor medzinárodných dohovorov
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Reakce na komentář

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svůj komentář:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět na aktuality