Jsou zobrazeny jen nové komentáře. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
V češtině (výběr podle uvedeného článku v odkazu): NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 11…
navay 17.07.2016 01:17
navay
Jestli to dobře chápu týká se to všechno těchto druhů? Komise dospěla na základě dostupných vědecký… nový
Petr 1235 27.07.2016 11:23
Petr 1235
Zoo Praha Nosál červený je zařazen na seznamu invazivních druhů, které v případě úniku do přírody, m… poslední
dumerilak 02.11.2016 15:41
dumerilak

V češtině (výběr podle uvedeného článku v odkazu):

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů:

Článek 7

Omezení

1. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii se nesmějí záměrně:

a) přivážet na území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem;
b) držet, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
c) chovat, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
d) přepravovat do, z nebo v rámci Unie, s výjimkou přepravy druhů do zařízení v souvislosti s eradikací;
e) uvádět na trh;
f) využívat či vyměňovat;
g) nechat rozmnožovat, pěstovat nebo kultivovat, a to ani v případě držení v oddělených prostorách;
h) uvolňovat do životního prostředí.

Článek 31

Přechodná opatření pro nekomerční vlastníky

1. Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. b) a d) je vlastníkům zvířat v zájmovém chovu, která nejsou držena pro komerční účely a patří mezi invazní nepůvodní druhy zařazené na unijní seznam, povoleno mít tato zvířata v držení do konce jejich přirozeného života, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) zvířata byla v držení ještě před tím, než byla zařazena na unijní seznam;
b) zvířata jsou držena v oddělených prostorách a jsou zavedena veškerá vhodná opatření, aby se zaručilo, že se nemohou rozmnožovat nebo uniknout.

2. Příslušné orgány přijímají veškeré uvážlivé kroky, aby prostřednictvím programů pro zvyšování informovanosti a vzdělávacích programů organizovaných členskými státy informovaly nekomerční vlastníky o rizicích, která jsou s držením zvířat uvedených v odstavci 1 spojena, a o opatřeních, která je třeba přijmout, aby se minimalizovalo riziko, že se jedinci rozmnoží nebo uniknou.

3. Nekomerčním vlastníkům, kteří nemohou zaručit splnění podmínek stanovených v odstavci 1, nesmí být dovoleno ponechat si dotčená zvířata. Členské státy mohou těmto vlastníkům nabídnout možnost převzetí jejich zvířat. V takovém případě se náležitě zohledňují dobré životní podmínky zvířat.

4. Zvířata uvedená v odstavci 3 tohoto článku mohou být držena v zařízeních uvedených v článku 8 nebo v zařízeních zřízených členskými státy přímo k tomuto účelu.

A seznam invazních druhů:
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Z plazů a obojživelníku je tam Trachemys scripta a Lithobates catesbeianus.
Podstatné je pak tohle:

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2016.

Čili 13.7. + 20 dnů značí, že od 3. srpna 2016, bude třeba mít nádherňačky zvlášť, nebo jen skupiny samců a samiček. Dále se vlastně stanou neprodejné/nevyměnitelné (což jsou skoro vlastně už i teď, byť z jiných důvodů).
Reálně to bude z pohledu soukromého chovatele asi nekontrolovatelné, pokud se sám "nepochlubí".
Nicméně jedou to přijít muselo (klidně tam mohlo být i více druhů). Ten seznam se má znovu aktualizovat až za 6 let, jak jsem pochopil, což je docela věčnost. Osobně tuhle snahu v boji proti invazním druhům vnímám pozitivně, ikdyž přišla dost pozdě.

Jestli to dobře chápu týká se to všechno těchto druhů?

Komise dospěla na základě dostupných vědeckých poznatků a posouzení rizik provedeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů:
Živočichové
Savci
Promyka mendelova Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818
Nosál Nasua nasua Linnaeus, 1766
Mýval severní Procyon lotor Linnaeus, 1758,
Veverka popelavá Sciurus carolinensis Gmelin, 1788,
Veverka liščí Sciurus niger Linnaeus, 1758,
Veverka palasova Callosciurus erythraeus Pallas, 1779
Burunduk páskovaný Tamias sibiricus Laxmann, 1769,
Nutrie říční Myocastor coypus Molina, 1782
Muntžak malý Muntiacus reevesi Ogilby, 1839,
Ptáci
Vrána domácí Corvus splendens Viellot, 1817,
Kachnice kaštanová Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789,
Ibis posvátný Threskiornis aethiopicus Latham, 1790
Obojživelníci a plazi
Skokan volský Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802
želva nádherná Trachemys scripta Schoepff, 1792,

Členovci
Krab říční Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854,
Rak pruhovaný Orconectes limosus Rafinesque, 1817,
Rak Orconectes virilis Hagen, 1870,
Rak signální Pacifastacus leniusculus Dana, 1852,
Procambarus clarkii Girard, 1852
Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis,

Ryby
Střevlička východní Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846
Hlavačkovec glenův Perccottus glenii Dybowski, 1877
Sršeň asijská Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

Rostliny:
Sambada obecná Parthenium hysterophorus L.,
Pomíšenka nepilolistá Baccharis halimifolia L
, Cabomba caroliniana Gray,
Tokozelka (Vodní hiacint) Eichhornia crassipes (Martius) Solms,
Bolševník perský Heracleum persicum Fischer,
Bolševník Heracleum sosnowskyi Mandenova,
Pupečník bílý Hydrocotyle ranunculoides L. f.,
Spirálovka větší Lagarosiphon major (Ridley) Moss,
Zakucelka velkokvětá Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet,
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven,
¨Kapsovec americký Lysichiton americanus Hultén and St. John,
Stolístek vodní Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.,
Rdesno Persicaria perfoliata (L.) H. Gross
Polygonum perfoliatum L.),
Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi),
.

Zoo Praha
Nosál červený je zařazen na seznamu invazivních druhů, které v případě úniku do přírody, mohou představovat ohrožení pro druhy původní. Naproti tomu nosál bělohubý nejenže mezi invazivní živočichy nepatří....
Tak to si můžu pořídit taipana. Budu vybírat ze 2 kusů, protože ten druhý není nebezpečný. Doufám, že se mi do ruky podaří chytit zrovna toho druhého.:-)

Zpět na aktuality Přidat komentář k aktualitě Nahoru