Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nový kvízek

Zde je rozřešení, nejblíž byl Hugo.
Přesně plazi 11, obojživelníci 21, resp.20 + 1 klepton (P. kl. esculenta).
Pro informaci přidávám úplný seznam i z nejnovějšími taxonomickými změnami:

Obojživelníci:

Salamandra salamandra - mlok skvrnitý
Lissotriton vulgaris - čolek obecný
Lissotriton montandoni - čolek karpatský
Lissotriton helveticus - čolek hranatý
Mesotriton alpestris - čolek horský
Triturus cristatus - čolek velký
Triturus dobrogicus - čolek dunajský
Triturus carnifex - čolek dravý

Bombina bombina - kuňka obecná
Bombina variegata - kuňka žlutobřichá
Pelobates fuscus - blatnice skvrnitá
Bufu bufo - ropucha obecná
Epidalea calamita - ropucha krátkonohá
Pseudepidalea viridis - ropucha zelená
Hyla arborea - rosnička zelená
Rana temporaria - skokan hnědý
Rana arvalis - skokan ostronosý
Rana dalmatina - skokan štíhlý
Pelophylax lessonae - skokan krátkonohý
Pelophylax ridibundus - skokan skřehotavý
Pelophylax kl. esculenta - skokan zelený


Plazi:

Emys orbicularis - želva bahenní

Lacerta agilis - ještěrka obecná
Lacerta viridis - ještěrka zelená
Zootoca vivipara - ještěrka živorodá
Podarcis muralis - ještěrka zední
Anguis fragilis - slepýš křehký

Natrix natrix - užovka obojková
Natrix tessellata - užovka podplamatá
Coronella austriaca - užovka hladká
Zamenis longissimus - užovka stromová
Vipera berus - zmije obecná

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny